รายละเอียดระบบ
ระบบปี : 2562
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน
สิทธิ์การใช้งาน
ลิ้งค์ระบบ
1 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 esan69.sillapa.in อนุมัติสิทธิ์แล้ว
2 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน อนุมัติสิทธิ์แล้ว
3 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
4 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
5 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก อนุมัติสิทธิ์แล้ว
7 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
8 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม อนุมัติสิทธิ์แล้ว
9 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
10 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
11 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง อนุมัติสิทธิ์แล้ว
12 ระบบทดสอบกลุ่ม อนุมัติสิทธิ์แล้ว
ระบบปี : 2561
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน
สิทธิ์การใช้งาน
ลิ้งค์ระบบ
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง อนุมัติสิทธิ์แล้ว
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม อนุมัติสิทธิ์แล้ว
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก อนุมัติสิทธิ์แล้ว
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน อนุมัติสิทธิ์แล้ว
11 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 esan68.sillapa.in อนุมัติสิทธิ์แล้ว
ระบบปี : 2560
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน
สิทธิ์การใช้งาน
ลิ้งค์ระบบ
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง อนุมัติสิทธิ์แล้ว
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม อนุมัติสิทธิ์แล้ว
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก อนุมัติสิทธิ์แล้ว
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน อนุมัติสิทธิ์แล้ว
11 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 esan67.kanthalak.com อนุมัติสิทธิ์แล้ว
12 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 esan67.sillapa.in อนุมัติสิทธิ์แล้ว
ระบบปี : 2559
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน
สิทธิ์การใช้งาน
ลิ้งค์ระบบ
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง อนุมัติสิทธิ์แล้ว
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม อนุมัติสิทธิ์แล้ว
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก อนุมัติสิทธิ์แล้ว
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร อนุมัติสิทธิ์แล้ว
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ อนุมัติสิทธิ์แล้ว
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน อนุมัติสิทธิ์แล้ว
11 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก) อนุมัติสิทธิ์แล้ว
12 กลุ่มโรงเรียนเอกชน อนุมัติสิทธิ์แล้ว
13 ระบบลงทะเบียนกรรมการเขต ครั้งที่ 66 อนุมัติสิทธิ์แล้ว

ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com